Saturday, August 17, 2013

Ai còn nhớ hình ảnh chiếc cân đo chiều cao, cân nặng, huyết áp,.. có người đẩy đi khắp phố. Chắc sẽ không bao giờ quên được ca khúc này (y)

No comments :

Post a Comment